Nabava se još uvijek smatra kao pasivna i operativna poslovna funkcija, koja je reagira isključivo na potrebe i zahtjeve dobivene na temelju planova i potreba generiranih iz drugih poslovnih funkcija. Očekivanja od nabave danas su usmjerena prema redukciji troškova i u smjeru stvaranja vrijednosti. Istraživanja pokazuju kako će percepcija značaja utjecaja nabave na rezultate cjelokupnog poslovanja poduzeća u budućnosti rasti i kako će se važnosti stvaranja vrijednosti u nabavi pridavati sve veća pozornost.

Upravljanje nabavom danas se javlja kako bi se tvrtkama omogućilo strateška prednost i potencijal za dodavanje vrijednosti. Važnost nabave za poduzeće proizlazi iz njena dva izvora, odnosno iz troškovne i operativne efikasnosti. Proces nabavljanja može biti tako jednostavan , no u većini slučajeva taj je proces puno složeniji, skuplji, i značajniji za dobrobit poduzeća. Prema tome, nabavna funkcija nekog poduzeća zahtijeva kvalitetno upravljanje .

Nabava je krvotok poslovanja. Brza i učinkovita nabava osigurava pravovremenu raspoloživost potrebnom opremom za realizaciju poslova. Organizacija nabave mora biti postavljena na način da je dobava osigurana unutar potrebnog roka. Nabava sve više preuzima stratešku ulogu pri kojoj se odluke donose na pretpostavkama stvaranja vrijednosti i sniženja ukupnih troškova cjelokupnog poslovanja. Tu stratešku ulogu ostvaruje kroz kontinuirano istraživanje potreba, analizu nabave, planiranje i kontrolu nabave, istraživanje tržišta i upravljajnje mrežom dobavljača.
Nabava i upravljanje zalihama su korelirane aktivnosti i problemi u nabavi ubrzo postaju problemi u upravljanju zalihama. Naša usluga sadrži stručnu analizu zatečenog stanja i prijedlog optimalnog rješenja kako bi se proces nabave pojednostavio i ubrzao, a učinkovitije upravljanje zalihama imalo za rezultat rast obrtaja zaliha kao jednog od glavnih faktora za učinkovitu i profitabilniju nabavu.