Usluga kroz koju analizom prikazujemo kako različite pretpostavke vezane uz tehnologije, tržišta i ponašanje poduzeća mogu biti od koristi za upravljanje produktivnošću poslovanja.
Analiza učinkovitosti obuhvaća:

  • Analiza sektorske proizvodnje: statičke i dinamičke tablice ulazno-izlaznih podataka, sektorska produktivnost i stope rasta
  • Mikro analiza: problem tvrtke i stohastičke granice, modeli prilagodbe
  • Analiza učinkovitosti: funkcija troška, profitna funkcija, funkcija prihoda
  • Analiza produktivnosti (makro i mikro): funkcija proizvodnje, ukupna faktorska produktivnost,rast i procjene

Primjenom ovakvih suvremenih metoda za analizu produktivnosti i učinkovitosti osiguravate kvalitetnu podlogu za odlučivanje.