Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Sustav zaštite od požara uređen je Zakonom o zaštiti od požara. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar i dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara.

U zaštitu od požara ulaze  sustavi za dojavu i gašenje požara, kao što su detektori dima, plina, topline, protupožarna tipkala i ručni javljači požara, sprinkler sustavi i ostali sustavi gašenja požara, hidranti i vatrogasni aparati, te sustavi za sprečavanje širenja dima i požara – protupožarni zidovi, protupožarna vrata, protupožarne zaklopke.

Naš tim stručnjaka kontinuirano radi na promicanju podizanja svjesti na području zaštite od požara, promicanja i poticanja ideje o potrebi provedbe zaštite od požara, podizanja stručne razine zaštite od požara, povezivanja stručnjaka s područja zaštite od požara. Dokazani, suvremeni, inovativni i cjenovno prihvatljivi proizvodi u spoju s jasnim i preglednim načelima konstrukcije temelj su naših sigurnosnih sustava.