Ubrzani razvoj informacijskih mreža u posljednjim godinama zahtijeva je od privatnih i državnih organizacija ugradnju učinkovitih mjera informacijske sigurnosti kako bi unaprijedile svoj kredibilitet i konkurentnost na tržištu. Prisutnost informacijske i komunikacijske tehnologije u svim segmentima poslovanja potrebu jakih i jasnih zahtjeva na sigurnost.

IT sigurnost je kombinirani skup tehnologija, procesa i dizajna samoga sustava koji omogućava integritet, povjerljivost i dostupnost podataka.

Ključan element u implementaciji IT sigurnosti predstavlja prevencija čime se adresiraju potencijalne prijetnje prije nego što se uopće pojave.