Mrežom suradnika I obzirom na zahtjeve tržišta profilirali smo se u segmentu održavanja sustava tehničke zaštite, vatrodojave, elektroenergetike i telekomunikacija. Programi preventivnog održavanja koje provodimo osmišljeni su da bi smanjili mogućnost kvara i osigurali učinkovit rad opreme. Program preventivnog održavanja osim zakonom propisanih radnji prilagođava se dodatnim tehničkim zahtjevima održavanja ovisno o vrsti opreme. Sve servisne radnje evidentiraju se bazi podataka koji sadrži sva relevantna mjerenja i podatke te se koristi za analizu stanja opreme tokom radnog vijeka i pravovremeno prepoznavanje odstupanja s ciljem prevencije kvara.