Poslovna vrijednost informatičke tehnologije nalazi se prije svega u automatizaciji poslovnih procesa, pružanju informacija za donošenje odluka, povezivanju tvrtki s klijentima i pružanjem primjerenih poslovnih alata čijom se upotrebom utječe na produktivnost sa svrhom povećanja učinkovitosti. Odgovornosti svake firme uključuju upravljanje informatičkom mrežom i razvoj  softvera u svrhu kvalitetnog i pravovremenog planiranje i upravljanja životnim ciklusom organizacije.
Primjenom različitih metoda utvrđujemo razinu informatizacije poslovanja i ispitujemo utjecaj tehnologije na razinu operativnog poslovanja. Naše usluge obuhvaćaju idejna rješenja i projektna
rješenja, kao i implementaciju i održavanja mreže i informatičke opreme.
Sve naše usluge usmjerene su prema cilju da firme koje su naši klijenti ostanu konkurente i koriste tehnologiju koja će im to i omogućavati.